over Flora & Fauna Expert      Contact            

   SNL tellingen

Om subsidie voor natuurbeheer te ontvangen is monitoring van de natuurkwaliteit verplicht. Via de SNL methode voert Flora & Fauna Expert monitoring van flora, broedvogels en insecten uit. Bij grote inventarisaties is dat meestal met een team van flexibele krachten. Vanwege de brede veldkennis is het ook mogelijk om ons te vragen bij de SNL monitoring op enkele andere soorten te letten uit andere soortgroepen.

U krijgt van Flora & Fauna Expert duidelijke data over uw gebied met tips voor beheer. Juist door een brede soortenkennis is het mogelijk om te helpen goede, soortgroep-overstijgende afwegingen te maken.

Projecten: flora Oostelijke Vechtplassen, Insecten in Veluwemeerkust, Reijerscamp, Doorwerthse en Wolfhezerheide, Dorth, Vaalwaard en Velperwaarden.

   Vegetatie-kartering

Met een methode gebaseerd op "De Vegetatie van Nederland" maakt Flora & Fauna Expert een vegetatiekaart van uw gebied. De vegetatietype worden onderbouwd met vegetatieopnamen en zeldzame soorten worden met GPS vastgelegd. Ook leg ik bepaalde structuren zoals verruigings-indicatoren en opslag vast zodat u weer helemaal up-to-date bent hoe uw gebied ervoor staat.

Projecten: Vegetatiekarteringen Velhorst en Grote Veld. Bijdrage aan West-Brabant met onder andere Gastels Laag, Amerongse Berg met Leersumse Veld en Speulder- en Sprielderbos als onderaannemer van Bureau Waardenburg.

   Bosstructuur-kartering

Flora & Fauna Expert verzorgt het vastleggen van de stand van uw bos. De hoeveelheid staand en liggend dood hout, omtrek van bomen, boomsoorten en ondergroei. Naast de reguliere bosstructuurkartering kan ik door mijn brede soortenkennis van bijvoorbeeld planten en insecten ook snel iets over de potentie voor biodiversiteit zeggen.

Projecten: Bosstructuurmetingen Oostereng, Speulder en Sprielderbos.

   Beheerevaluatie

Door het evalueren van data van waargenomen soorten en het spreken van betrokkenen voer ik een beheersevaluatie uit. De data wordt overzichtelijk gepresenteerd zodat duidelijk is wat bekend is en waar nog hiaten zitten. Samen bespreken we of beheersdoelen gehaald worden en wat voor opties er zijn om beheer te verbeteren. Aanvullend veldwerk is mogelijk om hiaten op te vullen.

Projecten: Kwaliteitstoets Deelerwoud

   Onderzoek natuurkwaliteit

Diverse onderzoeken naar natuurkwaliteit zijn mogelijk. Veel beheerders en terreineigenaren weten bijvoorbeeld dat voor het gentiaanblauwtje bepaalde mieren voor moeten komen. Flora & Fauna Expert zoek graag voor u uit of deze mieren in uw terrein voorkomen en of dat in de juiste zone met klokjesgentiaan is.

In stedelijke gebieden kunnen veel wilde bijen voorkomen. Flora & Fauna Expert zoekt uit of in uw omgeving bijzondere beschermenswaardige Rode Lijst soorten voorkomen en wat u kunt doen voor deze soorten.

Andere onderzoeken naar bijvoorbeeld bodemfauna, biodiversiteit van cultuurhistorische landschapselementen of waterkwaliteit zijn ook mogelijk.

Projecten: natuurkwaliteit Wagenterrein Amersfoort, ecologie & taxonomie van insecten op jakobskruiskruid NIOO, insectengemeenschappen in aardappelvelden WUR.